+48 12 617 4807

podyplomowe(at)telekomunikacja.agh.edu.pl


Studia podyplomowe Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne

Studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne mają na celu przygotowanie specjalistów z obszaru teleinformatyki, w szczególności zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji, testowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Program studiów obejmuje szeroki zakres technik sieci teleinformatycznych wliczając w to bezpieczeństwo sieci oraz wykorzystanie uczenia maszynowego.

Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne

Studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne mają na celu przygotowanie specjalistów z obszaru teleinformatyki, w szczególności zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji, testowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Program studiów obejmuje szeroki zakres technik sieciowych, opracowany został z uwzględnieniem wymagań potencjalnych pracodawców działających w obszarze IT. Przy ustalaniu programu studiów analizie poddano wymagania dla specjalistów aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Studia skupiają się na przedstawieniu i wyjaśnieniu słuchaczom najważniejszych technik sieciowych, są także silnie ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności pracy z systemem operacyjnym Linux oraz programowanie w skryptowym języku Python z elementami uczenia maszynowego.
Zobacz szczegółowy program Studiów!

PROGRAM
Dla Kogo?

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, niekoniecznie wykształceniem technicznym. Program umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności osobom nie mającym wykształcenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, elektroniki. Wymagana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, ugruntowana wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej oraz silna motywacja do intensywnej pracy w ramach oferowanych zajęć.

SŁUCHACZE

Rekomendacje

Akamai Kraków

Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu Informatyki i Teleinformatyki był jednym z warunków związanych z decyzją lokalizacji naszego biura w Krakowie. Studenci Teleinformatyki na AGH są cenieni w naszej firmie za swoją wiedzę, umiejętności, pasję i zaangażowanie. Wprowadzenie do programu kształcenia studiów podyplomowych ‘Nowoczesne sieci teleinformatyczne’ umożliwi zdobycie podobnych kwalifikacji także absolwentom innych kierunków i specjalizacji. Takie działanie doskonale wpisuje się w obecne trendy branży informatycznej oraz pozwoli rozwinąć przyszłą kadrę naukową oraz pracowniczą w tym obszarze. Poprzez uruchomienie kierunku ‘Nowoczesne sieci teleinformatyczne’ AGH po raz kolejny nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy informatycznym ale wyznacza nowe trendy w tym obszarze, co zasługuje na słowa uznania.

Ze względu na jakość i podejście do kształcenia studentów na kierunku Teleinformatyka należy przyjąć, że Studia Podyplomowe będą również odznaczać się najwyższą jakością.

Akamai pragnie zacieśniać współpracę z AGH i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przyspieszaniem przesyłania danych i Internetem. W tym celu wspólnie z Instytutem Telekomunikacji Akamai organizuje Akamai Academy, a na studiach Teleinformatyka pracownicy Akamai prowadzą zajęcia dla studentów 3 roku.

Dyrektor Biura Akamai Technologies w Krakowie

Rekrutacja

Rok akademicki 2023/24

Rekrutacja na studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne (NST) trwa w okresie od 1 czerwca 2023 do 30 września 2023. Kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych prosimy o złożenie w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

  1. wypełnionego kwestionariusza osobowego;
  2. oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych AGH
  3. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kserokopii dyplomu.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach podyplomowych wynosi 24, może zostać zwiększona do maksymalnie 30 miejsc.

Całkowity koszt studiów podyplomowych "Nowoczesne sieci teleinformatyczne" wynosi 6600 PLN (w tym opłata operacyjna 100 PLN). Opłata za pierwszy semestr studiów wynosi 4200 PLN, opłata za drugi semestr wynosi 2400 PLN. Szczegółowe dane niezbędne do wykonania przelewu (numer konta, termin płatności) podane zostaną kandydatom wraz z decyzją o przyjęciu na studia podyplomowe NST. Opłaty dokonać będzie można w dwóch semestralnych ratach. Zajęcia na studiach rozpoczynają się w pierwszej połowie października 2023 roku.

Dokumenty

Dokumenty o pobrania

Kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych prosimy o złożenie w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy:
  2. Oświadczenie:

Oraz o zapozanie się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Akademii Górnicz-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który szczegółowo reguluje zasady prowadzenia zajęć, prawa i obowiązki słuchaczy.

Tu jesteśmy:

Sekretariat Studium

Instytut Telekomunikacji AGH

mgr Joanna Putała, mgr Dorota Ślósarczyk

Budynek B9, II piętro, pokój 2.04

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

e-mail: podyplomowe(at)telekomunikacja.agh.edu.pl

tel.: +48 12 617 4807

Kierownik Studium

dr inż. Artur Lasoń

Budynek B9, II piętro, pokój 2.05

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

e-mail: podyplomowe(at)telekomunikacja.agh.edu.pl

tel.: +48 12 617 4037